Mondo Nuovo centri

Centri Mondo Nuovo Zajednice u svijetu

OPERATIVNO SJEDIŠTE
Nalazi se u Civatevecchi, gradu udaljenom 80 km od Rima. To je zakonsko sjedište i uprava zajednice i u njemu svoje poslovne aktivnosti obavljaju momci koji su već duže vrijeme u programu zajednice.

VILLA PARADISO
Glavni centar zajednice Mondo Nuovo. Nalazi se na lokaciji Spinicci, desetak kilometara od gradića Tarquinia(VT), regija Lazio. Ujedno je i najveći centar sa kapacitetom za trideset osoba.  Na usluzi momcima u programu su psiholozi, psihoterapeuti, nekoliko voditelja tj. momaka koji su završili program i koji najbolje poznaju problematiku sa kojima se susreću ovisnici na svome putu oporavka.
Ovaj centar ima najviše sektora profesionalnoga usavršavanja koji ovisniku mogu pomoći nakon zajednice za pronalaženje zaposlenja. Ovdje se momci mogu usavršiti za za rad u cvjećarstvu, poljoprivredi, povrtlarstvu, rad sa konjima, pčelarstvo, stolarija, građevinarstvo, za rad sa gipsom i voskom… Zajednica ima i svoju tiskaru gdje momci u programu se mogu obučiti za rad sa tiskarskim strojevima i informatici tj, za grafičkoga programera i za rad u novinskoj redakciji. 

VILLA CIULEPI (Monte Romano)
Centar sa smještajem za desetak osoba. Ova je kuća bila predviđena na samome početku za ovisnike sa zdravstvenim tegobama, ali je s vremenom postala centar gdje se momci izučavaju aktivnostima koje im kasnije mogu pomoći pri lakšoj resocijalizaciji i lakšem pronaleženju zaposlenja. Pčelarstvo i proizvodnja pčelinjih proizvoda te branje maslina i duhana su glavni radni sektori u ovome centru.

S. MARIA MADRE DELLA FIDUCIA (Teramo)
U ovome centru koji se nalazi u blizini grada Terama, regija Abruzzo, smještaj može pronaći dvanaest osoba. Centar se nalazi u blizini Gran Sassa, jednog od najljepših nacionalnih parkova Italije. Brojni radni sektori u ovome centru ( vrtlarstvo, povrćarstvo, hobistika – rad sa gipsom i svijećama, stolarija…) su vrsta radne terapije koja je važan dio u cjelokupnome rehabilatativnome procesu.

COLLINA DELLA LUCE (Monte Pertuso)
Duhovni centar zajednice Mondo Nuovo. Centar je otvoren u suradnji sa Nadbiskupijom grada Siene, regija Toskana, gdje se je dobila na korištenje crkvena struktura koja je bila napuštena više od pedeset godina i koja je zahvaljujući zajednici obnovljena i vraćena u život. Kapacitet centra je tridesetak osoba, a u njemu momci u programu obavljaju razne djelatnosti koji im pomažu u njihovu terapijsko-rehabilitacijskom procesu.

ADELPHIA (Poggio Martino)
Struktura koja je u potpunom vlasništvu zajednice Mondo Nuovo, a nalazi se blizu grada Tarquinia, regija Lazio. Zgrada na poljoprivrednome posjedu sa otprilike 20 hektara zemlje koja je predviđena za poljoprivredne aktivnosti i koja se nalazi na izuzetno plodnome području. Osim poljoprivrede u ovome centru izuzetna pažnja se posvećuje i uzgoju životinja tako da osim domaćih životinja momci uzgajaju i kvalitetne pasmine konja. Osim toga na raspolaganju je i stolarija te mnoge druge radne aktivnosti.

S.ANTONIO DA PADOVA (Agnadello)
Centar koji je posljednji otvoren u priči o zajednici Mondo Nuovo. Posljednji, ali ne i manje važan od ostalih. Nalazi se u Agnadellu, malome mjestu u blizini Creme u okolici Milana.  Centar je kapaciteta za 8 osoba i prima osobe koje su marginalizirane na bilo kakav način. Momci se mogu osposobljavati kroz raznolike radne aktivnosti: povrtlarstvo, cvjećarstvo, izrada cvjetnih ukrasa, hobistika…

COLLE SPERANZA (Montarozzi)
Centar je  namijenjen  prvenstveno za osobe koje su imale problem s ovisnosti o alkoholu. Nalazi se  500 metara od Etrušćanskog arheološkog nalazišta u blizini grada Tarquinia, regija Lazio. Može  primiti 12 osoba i jedna od radnih aktivnosti je i rad u tiskari gdje se momci mogu usavršavati za zvanja grafičar i grafički pomoćnik.
 
SV. ANTE PADOVANSKI (Nunić)
Ovo je za sada jedini centar zajednice Mondo Nuovo u Hrvatskoj.  Centar u Nuniću, općina Kistanje, na pola puta između Zadra i Šibenika, ima kapacitet za 26 osoba. Osim uobičajenih radnih aktivnosti koje se obavljaju u zajednici, kao što su graditeljstvo, povrtlarstvo, rad sa gipsom i glinom, u ovome centru momci svoj radni program mogu obavljati i u stolariji te u radu sa pčelama i pčelinjim proizvodima. 
Zajednica Mondo Nuovo u Hrvatskoj izdaje i svoj časopis «Svjetionik» koji uređuju sami, a u pripremi i pisanju tekstova sudjeluju momci u programu. To je još jedna od radnih aktivnosti u kojoj mogu sudjelovati svi te na taj način učvršćivati svoje samopoštovanje koje je jedno od temeljnih problema svih ovisnika.
 
VILLA SERGETTO (Civitavecchia)

Centar u kojemu se vrši detoksikacija ovisnika koji žele ući u zajednicu, ali su još «navučeni» i u kojemu pod liječničkim nadzorom se skidaju sa heroina i ostalih opojnih sredstava. Centar je kapaciteta 8 osoba. Momcima koji žele ući u zajednicu omogućava se polagano «skidanje» te postepeno upoznavanje sa pravilima koje vladaju u zajednici te se na taj način ulazak u zajednicu olakšava. Na raspolaganju su liječničko osoblje te tim psihologa i socijalnih radnika koji u suradnji s voditeljima zajednice pružaju savjetovanje koje je najbolje rješenje za problem samog ovisnika.